Menu Sluiten

Hoe komt het energielabel tot stand?

Een energielabel voor een woning komt tot stand op basis van verschillende factoren en een gestandaardiseerd proces. Hier is een overzicht van hoe een energielabel voor een woning wordt bepaald:

  1. Inspectie en gegevensverzameling: De eerste stap is het uitvoeren van een inspectie van de woning. Tijdens deze inspectie worden gegevens verzameld over verschillende aspecten van de woning, zoals de isolatie, verwarmings- en koelsystemen, ventilatie en de gebruikte materialen.
  2. Gebruik van software en rekenmodellen: De verzamelde gegevens worden ingevoerd in softwareprogramma’s en rekenmodellen die zijn ontwikkeld om de energieprestatie van een woning te berekenen. Deze modellen houden rekening met factoren zoals de locatie, de grootte van de woning, het type verwarmingssysteem, en meer.
  3. Energielabelberekening: Op basis van de ingevoerde gegevens en berekeningen wordt de energieprestatie van de woning bepaald. Deze prestatie wordt uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m²/jaar) of in een letterklasse (A tot en met G), waarbij A staat voor zeer energiezuinig en G voor zeer energie-onzuinig.
  4. Uitgifte van het energielabel: Het berekende energielabel wordt uitgegeven aan de eigenaar van de woning. Dit label bevat informatie over de energieprestatie van de woning en geeft aan hoe energiezuinig of -onzuinig de woning is.
  5. Registratie in de database: Dit zorgt ervoor dat potentiële kopers of huurders gemakkelijk toegang hebben tot de informatie over de energieprestatie van een woning.

Het energielabel is geldig voor een periode van 10 jaar waarna het moet worden vernieuwd. Tijdens de geldigheidsperiode kan het label echter worden bijgewerkt als er belangrijke wijzigingen in de woning zijn aangebracht, zoals verbeteringen in de isolatie of de installatie van energiezuinige apparatuur.

Het doel van een energielabel is om huiseigenaren en potentiële kopers of huurders inzicht te geven in de energie-efficiëntie van een woning en om te stimuleren tot energiebesparende maatregelen. Het helpt ook bij het voldoen aan wettelijke vereisten en bij het bevorderen van duurzaamheid in de bouw- en vastgoedsector.